یکشنبه ۹۸/۷/۲۱

سلام به همه دوستان و عزیزان تیپس های امروز تا قبل ساعت ۵ ظهر گذاشته میشه امیدواریم مثل تیپس های قبل بترکونیم❤👑

حداقل یک نیمه مساوی 

ضریب : 1/75

 

دبل مهمان 

ضریب : 1/45

 

هندی صفر میزبان

ضریب : 1/70

 

بالای 2/5 گل 

ضریب : 1/60

 

برو روسیه 

ضریب : 1/60