چهارشنبه ۹۸/۵/۲۳

برای این بازی تیم آنالیز بت یار دو آپشن در نظر گرفته 

ولی بازم لازم دونستیم بهتون اطلاع بدیم که صرفا 

به این پیشنهاد ها تنها توجه نکنید و خودتون هم تحقیق 

کنید و پولتون رو درست سرمایه گذاری کنید 

موفق باشیــد.

 1- برد میزبان ( لیورپول )

ضریب : 1/65

2- حداقل یک نیمه مساوی 

ضریب : 1/78