پنجشنبه ۹۸/۶/۱۴

خب ما اومدیم 😁 نشد طاقت بیاریم تا این بازیای ملی تموم بشه فقط یادتون نره کلا این بازیا رو خیلی حواستون رو جمع کنید😐😇

 

دبل عراق ( برد ، مساوی )

ضریب : 1/45

 

برد اسپانیا 

ضریب : 1/45

 

 

 

هندی منفی یک سوئد 

ضریب : 1/42

 

 

آور 1/5 کل بازی 

ضریب : 1/60

 

 

آور ۳/۵ کل بازی 

ضریب : 1/60