شنبه ۹۸/۶/۱۶

سلام دوستان عزیز😇

دیروزم دوباره آمار عالی خفن زدیم 

میریم که داشته باشیم تیپس های امروز که راس ساعت  ۱۴ قرار میگیره 😎😎

 

آور دونیم کل بازی 

ضریب: 1/45

 

 

هندی منفی یک میزبان 

ضریب : 1/46

 

 

اور دونیم کل بازی 

ضریب : 1/50

 

 

دبل پرتقال 

ضریب : 1/44