شرط بندی روی بازی های پرگل یا بدون گل

یک از مهم ترین و پرطرفدار ترین شرط های یک بازی Over/Under یا همان گل بالا و گل پایین است که تقریبا نیمی از شرط ها را شامل میشود.

اما نکته از شرط حساس چیست ؟ یکی از دلایل اینکه برنده این شرط باشید تماشا کردن لایو مسابقه است و نسبت به روند مسابقه روی داشتن گل و یا نداشتن آن شرط بست.  دلیل این روش این است شاید فوتبال روی دیگر خودشو نشان داد و بر حسب یک اشتباه بازیکنی اخراج شد با گل به خودی زده شد به این دلیل تماشای زنده تاثیر بسازی در موفقیت شما دارد .

بهترین روش این است که شما این شرط را در حین مسابقه ببندید چون ضرایب رو به بالا میروند و با کمی تکنیک در شرطبندی و شانس میتوانید پول خودتان را چند برابر کنید و قبل از پایان بازی پول خودتونو دریافت کنید.

معمولا دقایق ۴۰ ، ۶۰ ، ۸۰ بهترین زمان های بستن این شرط است و نسبت به تجربه فوتبالی و آنالیز میتوانید از روی مهاجمان و یا خط دفاع تیم ها انتخاب درستی داشته باشید.