سه شنبه ۹۸/۷/۹

سلام عزیزان ما دوباره اومدیم به امید روز پر گل 🔥🔥🔥

 

هندی منفی ۱ رئال مادرید 

ضریب : 1/50

 

آور 2/5 گل 

ضریب : 1/58

 

بی تی اس 

ضریب : 1/65

 

برد یوونتوس

ضریب : 1/60

 

حداقل یک نیمه مساوی 

ضریب : 1/70