سه شنبه ۹۸/۷/۳۰

خب دوباره ما اومدیم دیروز روز خوبی نبود و تقریبا بازی ها اون جوری که ما انتظار داشتیم پیش نرفت باید همیشه یادتون باشه قرار نیست همیشه شما تو شرط بندی برنده باشید فقط باید کاری کنید که مجموع برد هاتون از مجموع باخت هاتون بیشتر باشه،  دیروز هم ما اشاره کردیم ک بازی ها زیاد خوب نیست بهتره نگه دارید برای روزهایی که بازی های بهتر و بیشتری ….

 

خب حالا با قدرت میریم که روز خفنی رو بسازیم با این همه بازی خوبی که امروز هستش 😍💪 

بازی های امروز تا ساعت ۱۴ قرار داده میشوند 🤘❤

 

Bts ( هردوتیم گل میزنن )

ضریب : 1/70

 

حداقل یک نیمه مساوی

ضریب : 1/80

 

 Bts ( هر دوتیم گل میزنن )

ضریب : 1/75

 

برد رئال 

ضریب: 1/66