جمعه ۹۸/۷/۲۶

سلام دوستان ما اومدیم چند روزی بازی نبود پیشتون نبودیم با این که امروزم بازی زیادی نیست ولی همین دوسه تا بازی امروز بهونه ای شد بیام پیشتون 🤗❤

مساوی برگشت گرانادا 

ضریب : 1/75

 

BTS ( هر دوتیم گل میزنن ) 

ضریب : 1/65

 

آور 2/5 گل بازی 

ضریب: 1/80