جمعه ۹۸/۷/۱۹

سلام دوستان چند روزی نبودیم چون چیزی نبود ک بتونیم به بهونه تیپس کنارتون باشیم تا قبل ساعت ۱۵ چند تا تیپس آپلود میکنیم فقط خودتون دیگه حواستون باشه بازی های دوستانه خیلی خطریه بیشتر تفریحی ببندید روشون❤🤘

با معرفی ما به دوستاتون بهمون انگیزه برای ادامه بدید ❤👉

 

آور 2/5 گل کل بازی 

ضریب : 1/75

 

آور 3 گل تیم پرتغال 

ضریب : 1/65

 

برد ترکیه 

ضریب : 1/50

 

حداقل یک نیمه مساوی

ضریب : 1/70

 

برد فرانسه 

ضریب : 1/53