جمعه ۹۸/۶/۱۵

دیروز یه آمار خفن داشتیم پشم ریزون 😎 

نوش جون اونایی که استفاده کردن 🤩

تا چند دقیقه دیگه بازی های امروز گذاشته میشه ….

 

دبل مهمان ( کرواسی )

ضریب : 1/42

 

 

دبل روسیه 

ضریب : 1/48

 

 

بی تی ( هردوتیم گل میزنن )

ضریب : 1/65

 

 

آور دو نیم کل بازی 

ضریب : 1/55